Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.date.accessioned2020-07-15T08:54:30Z
dc.date.available2020-07-15T08:54:30Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667038
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i området. Materialenes egenskaper til veg- eller betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Kommunene Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik har alle lite sortert sand og grus. I de 4 kommunene er det i alt registrert 34 løsmasseforekomster og 5 fast- fjellslokaliteter. De fleste løsmasseforekomstene består av sortert sand og grus. Mesteparten er små og ofte av dårlig kvalitet. Den største sand- og grusforekomsten ligger i Straumsbotn i Berg kommune, hvor massene kan benyttes til både veg- og betongformål. Av de 5 fastfjellslokalitetene er det kun 501 Finnfjordbotn i Lenvik som er i drift, og hvor det knuses pukk. I 3 av lokalitetene har det vært uttatt sprengt stein. En av lokalitetene er en prøvetatt gabbroforekomst.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.070)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrus- og Pukkregistert i kommunene Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik.
dc.typeReport
dc.description.localcode30204
dc.source.pagenumber45


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal