Show simple item record

dc.contributor.authorØyen, Øyvind
dc.date.accessioned2020-07-15T08:54:45Z
dc.date.available2020-07-15T08:54:45Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667040
dc.description.abstractRapporten gir korrelasjoner mellom forekomst av kreft og innhold av grunn- stoffer i norske kommuneaggregater. Beregningene er utført ved å sammenlikne naboaggregater. De geokjemiske dataene er basert på kjemisk analyse av 690 flomsedimentprøver fra hele Norge, syreløselig del av 25 elementer og totalinnhold av 30 elementer. Sykdomsdataene er gitt som sykelighet av kreft i tidsrommet 1970-79, stilt til disposisjon av Kreftregisteret. Data- og programfilene, som er dokumentert i denne rapporten, er permanent lagret på magnetband ved NGUs sentrale dataanlegg. Dette er rapport nr. 5 i NAVF-prosjekt 363.88\/012 Miljøkjemi og helse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.100)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOMEDISIN
dc.subjectSTATISTISK ANALYSE
dc.titleSamvariasjon mellom kreftsykelighet og kjemisk sammensetning av flomsedimenter i nabokommuner.
dc.typeReport
dc.description.localcode30207
dc.source.pagenumber31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal