Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.coverage.spatial16224 Åfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:54:49Z
dc.date.available2020-07-15T08:54:49Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667041
dc.description.abstractEtter henvendelse fra Trøndergrus A\/S ved Per Mikael Børseth er det utført sand- og grusundersøkelser i grusforekomsten i Ørsjødalen i Verran kommune. Områdene er valgt av Trøndergrus, og målsettingen har vært å kartlegge ressursenes anvendbarthet til betongformål. Forekomsten ved Ørsjødalen massetak peker seg ut som den mest aktuelle grus- reserven med tanke på langsiktig drift. NGU anslår den utnyttbare delen av ressursene til å ha en mektighet på 10 til 15 m. Middelkornstørrelsen varierer så lite at det synes enkelt å holde en gitt sortering under produksjon og leveranser. Ved tilsetting av tilstrekkelige mengder fillersand kan det frem- stilles en relativt økonomisk, godt støpelig konstruksjonsbetong som til- fredsstiller fasthetskravet inntil minst C35. Det slam- og humusholdige topp- laget må avdekkes ved uttak til betongformål. Under prøvestøpingene ble det benyttet naturlig fillersand fra 3 ulike fore- komster i Trondheimsområdet. Resultatene viser at disse må anses som like- verdige rent kvalitetsmessig. Antakelig er det også mulig å finne egnet fillersand i de lavere nivå i forekomsten eller i nærliggende områder. Materialet fra Ørsjødalen massetak har god meknaisk kvalitet og tilfreds- stiller kravet til de fleste vegformål. NGU kan likevel ikke anbefale materialet til høyverdige vegformål uten at det foretas supplerende under- søkelser. Innholdet av grov grus og stein kan dessuten være noe lavt med .....
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.080)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectBETONGPRØVESTØPING
dc.subjectPETROGRAFI
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.titleSand- og grusundersøkelser i Ørsjødalen, Verran kommune, Nord- Trøndelag fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30209
dc.source.pagenumber31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal