Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.coverage.spatial16224 Åfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:54:49Z
dc.date.available2020-07-15T08:54:49Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667041
dc.description.abstractEtter henvendelse fra Trøndergrus A\/S ved Per Mikael Børseth er det utført sand- og grusundersøkelser i grusforekomsten i Ørsjødalen i Verran kommune. Områdene er valgt av Trøndergrus, og målsettingen har vært å kartlegge ressursenes anvendbarthet til betongformål. Forekomsten ved Ørsjødalen massetak peker seg ut som den mest aktuelle grus- reserven med tanke på langsiktig drift. NGU anslår den utnyttbare delen av ressursene til å ha en mektighet på 10 til 15 m. Middelkornstørrelsen varierer så lite at det synes enkelt å holde en gitt sortering under produksjon og leveranser. Ved tilsetting av tilstrekkelige mengder fillersand kan det frem- stilles en relativt økonomisk, godt støpelig konstruksjonsbetong som til- fredsstiller fasthetskravet inntil minst C35. Det slam- og humusholdige topp- laget må avdekkes ved uttak til betongformål. Under prøvestøpingene ble det benyttet naturlig fillersand fra 3 ulike fore- komster i Trondheimsområdet. Resultatene viser at disse må anses som like- verdige rent kvalitetsmessig. Antakelig er det også mulig å finne egnet fillersand i de lavere nivå i forekomsten eller i nærliggende områder. Materialet fra Ørsjødalen massetak har god meknaisk kvalitet og tilfreds- stiller kravet til de fleste vegformål. NGU kan likevel ikke anbefale materialet til høyverdige vegformål uten at det foretas supplerende under- søkelser. Innholdet av grov grus og stein kan dessuten være noe lavt med .....
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.080)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectBETONGPRØVESTØPING
dc.subjectPETROGRAFI
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.titleSand- og grusundersøkelser i Ørsjødalen, Verran kommune, Nord- Trøndelag fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30209
dc.source.pagenumber31


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal