Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønning, Jan S.
dc.coverage.spatial18183 Ringebu
dc.date.accessioned2020-07-15T08:54:52Z
dc.date.available2020-07-15T08:54:52Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667042
dc.description.abstractPå oppdrag fra Ringebu kommune har NGU utført VLF-målinger over mulige grunn- vannsførende sprekkesoner på Ringebufjellet. Hensikten med dette var å eksakt lokalisere eventuelle sprekker, og derved finne fram til best egnede lokali- teter for brønner. Aktuelle soner var på forhånd tatt ut av geolog. Det er i alt målt 11 profiler hvorav 4 ga klare anomalier som kunne tilskrives oppsprukket fjell. På grunnlag av de geofysiske målingene anbefales tre boringer. Boringer ut over dette bør følge anbefalinger fra geolog.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.094)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.titleGeofysiske målinger over mulig vannførende sprekkesoner i fjell på Venabygdsfjellet, Ringebu.
dc.typeReport
dc.description.localcode30214
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal