Show simple item record

dc.contributor.authorGrenne, Tor
dc.coverage.spatial18231 Andorsjøen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:54:59Z
dc.date.available2020-07-15T08:54:59Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667044
dc.description.abstractGullforekomsten ved Sibirien i Grong kommune, Nord-Trøndelag, er knyttet til en inntil 200 meter bred og mer enn 3 km lang \"sverm\" av kvartsårer som skjærer gjennom prekambriske gneiser langs nord-kanten av Grong-Olden- kulminasjonen. Kvartsårene fører sporadisk sulfider, i hovedsak grovkornig pyritt, kobberkis med bornitt, og lokalt blyglans. Gull opptrer som små inne- slutninger og sprekkefyllinger bare i sulfidene, og selve forekomsten viser en rik, men svært lokal, sulfidanrikning innenfor enkelte av kvartsårene. Sulfid- rike prøver inneholder inntil78 ppm gull. Det er ikke funnet gullanrikninger hverken i rene kvartsårer eller i for- skjellige typer sulfidimpregnasjoner i området, og heller ikke i de umiddel- bare sidebergarter til de gullsulfid-førende årene. Omfattende undersøkelser med geologi, fastfjellsgeokjemi, løsmassegeokjemi, geofysikk (IP) og kjerneboring har vist at Sibirienforekomsten ikke er driv- verdig. Blandt 11 borhull er høyeste gullinnhold 0.8 ppm, regnet i gjennom- snitt over 2 m mektighet, og flere av borhullene viser ingen gullanrikning. Det er heller ikke grunnlag for å foreta videre undersøkelser i nærområdet omkring Sibirienforekomsten.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.012)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectGULL
dc.subjectKJERNEBORING
dc.subjectMINERALOGI
dc.titleMalmgeologiske undersøkelser Sibirien, Grong, Nord-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode30217
dc.source.pagenumber37


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal