Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThomassen, Hallvard
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatialOSLO
dc.date.accessioned2020-07-15T08:55:12Z
dc.date.available2020-07-15T08:55:12Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667048
dc.description.abstractI Oslo og Akerhus ble det i 1988 registrert et uttak av sand, grus og pukk på totalt 3.76 mill m3. Av dette var 25% sand og grus og 75% pukk. Det er stor transport av masse mellom kommunene i regionen. Totalt ble 1.43 mill m3 av massene transportert ut av uttakskommunen, og dette utgjør 38% av det totale uttaket. Det ble importert 1.07 mill m3 sand, grus og pukk fra andre fylker. Dette utgjør 22% av forbruket i regionen. Den store transporten er først og fremst knyttet til behovet for masser til formål md strenge kvarlitetskrav på tilslagsmaterialet (betong og veidekke). Det registrerte forbruket av sand, grus og pukk er på 4.81 mill m3. Dette tilsvarer 5.6 m3 pr innbygger, noe som er under landsgjennomsnittet. Av det totale forbruket utgjør sand og grus 39% og pukk 61%. Det er for året 1988 ikke registrert uttak av sand og grus i Oslo. Akerhus har sand- og grusressurser til de fleste formål og kan for en stor del dekke etterspørselen både i Oslo og Akershus. Dagens import er avhengig av pris, kvalitet og transportavstand, dette vil også i fremtiden bestemme størrelsen på importen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.023)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKK
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.titleRessursregnskap for sand, grus og pukk i Oslo og Akershus fylker 1988.
dc.typeReport
dc.description.localcode30225
dc.source.pagenumber73


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal