Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.coverage.spatial12133 Rennesøy
dc.coverage.spatial12124 Stavanger
dc.coverage.spatial11132 Skudeneshavn
dc.coverage.spatialBOKN
dc.coverage.spatialRANDABERG
dc.coverage.spatialKVITSØY
dc.coverage.spatialKARMØY
dc.date.accessioned2020-07-15T08:55:15Z
dc.date.available2020-07-15T08:55:15Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667049
dc.description.abstractRefleksjonsseismiske undersøkelser er foretatt i Karmsundet og ytre Bokn- fjorden i et område som inkluderer indre del av Tras+++eealternativ (c) for fjorden i et område som inkluderer indre del av Trasealternativ (c) for Sleipner kondensatrørledning. Formålet med undersøkelsene har vært å forbedre grunnlaget for videre trasekartlegging samt å avklare eventuell usikkerhet vedrørende sedimentstabilitet i sjøbunsskråninger. I undersøkelsene er det også blitt kartlagt et basseng med nedforkasta sedimentære bergarter og indikert områder med mulige gasslekkasjer fra underliggende berggrunn\/sedi- menter. Denne rapporten inneholder hovedkonklusjonene med relevans for rør- ledningsprosjektet, og fokuserer spesielt på fordeling av overflatesedimenter og områder med ustabile sedimenter. Resultatene er presentert på kart i måle- stokk 1:50 000. Formålet med undersøkelsene har vært å forbedre
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.093)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.titleRegionalseismisk undersøkelse i ytre del av Boknafjorden.
dc.typeReport
dc.description.localcode30228
dc.source.pagenumber7


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal