Show simple item record

dc.contributor.authorSiedlecka, Anna
dc.coverage.spatial20331 Karasjok
dc.coverage.spatial20344 Skoganvarre
dc.coverage.spatial19334 Masi
dc.coverage.spatial19343 Suoluvuobmi
dc.coverage.spatialALTA
dc.coverage.spatial19341 Cåkkaras'sa
dc.coverage.spatialKARASJOK
dc.coverage.spatialKAUTOKEINO
dc.coverage.spatial19342 Iesjavri
dc.date.accessioned2020-07-15T08:55:23Z
dc.date.available2020-07-15T08:55:23Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667052
dc.description.abstractUnderproterozoiske sedimentære lagrekker på Finnmarksvidda består av metamorfe konlomerater, sandsteiner og slamsteiner. Sandsteinene er den vanligste bergartstypen og er videre inndelt i kvartsitter, subarkositter og arkositter, utbredelse, mektigheter, facies-utvikling og faciesvariasjoner i disse lag- rekkene er satt sammen i en facis-modell. Omfattende prøvemateriale er under- søke i tynnslip og analysert på hoved- og sporelementer. Resultatene av disse undersøkelsene viser at de sedimentære lagrekkene ikke har økonomisk interesse hverken med hensyn til gull eller andre elementer. Analyse av geokjemiske data tyder på at materialet i sedimentene skriver seg fra en granodiorittisk kildeområde. Sedimentdannelsen har foregått i et kontinentalt og grunthavsområde påvirket av rifting. Endel av subarkosittene og arkosittene preges av Na>K-forhold som kan for- klares ved kildebergarters sammensetning. Ekstremt høye Na-verdier opptrer lokalt og synes å være et resultat av albittdannelse langs knusningssoner og i nærheten av basiske intrusjoner. Albitt-rike partier kan muligens være av en viss økonomisk interesse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.010)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectPREKAMBRIUM
dc.subjectPETROGRAFI
dc.subjectSEDIMENTÆR BERGART
dc.titleUndersøkelse av underproterozoiske sedimentære lagrekker på Finnmarksvidda.
dc.typeReport
dc.description.localcode30237
dc.source.pagenumber126


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal