Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.coverage.spatial16194 Kvikneskogen
dc.coverage.spatial16193 Alvdal
dc.coverage.spatial15192 Folldal
dc.coverage.spatial18184 Atnsjøen
dc.coverage.spatial18181 Sollia
dc.coverage.spatial19184 Hanestad
dc.coverage.spatial16193 Alvdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:55:56Z
dc.date.available2020-07-15T08:55:56Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667056
dc.description.abstractTotalt er det registrert 28 sand- og grusforekomster i kommunen. I tillegg ble det også registrert en steintipp og ett uttakssted for ur. Areal- og volum er beregnet innen 18 forekomster. Det samlede volumet er beregnet til 41 mill. m3. Bare enkelte forekomster er viktige i grus- forsyningen til kommunen. NGU vil i denne sammenhengen få peke på forekomstene ved Aumdalen nord (fnr.3), Brekke i Sølndalen (fnr.12) og til en viss grad Aursjøåsen (fnr.25). Den mineralogiske sammensetningen i de viktigste forekomstene er gunstig. Materiale som stammer fra områder i sør har et lavt innhold med mekanisk svake bergartskorn. Materiale som stammer fra berggrunnen i nord og vest har derimot et høyt innhold med mekanisk svare bergartskorn. Dette har bare betydning for mindre viktige ressurser i Folldalen og de nordenforliggende dalstrøkene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.101)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectGRUS
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Alvdal kommune. Hedmark fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30248
dc.source.pagenumber29


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal