Show simple item record

dc.contributor.authorØyen, Øyvind
dc.contributor.authorNilsen, Rolf
dc.contributor.authorBølviken, Bjørn
dc.date.accessioned2020-07-15T08:56:33Z
dc.date.available2020-07-15T08:56:33Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667072
dc.description.abstractRapporten gir en oppsummering av beregninger av korrelasjoner mellom forekomst av kreft og innhold av grunnstoffer i kommuner eller kommuneaggregater. De geokjemiske dataene er basert på kjemisk analyse av 690 flomsedimentprøver fra hele Norge, syreløselig del av 25 elementer og totalinnhold av 30 elemen- ter. Sykdomsdataene er gitt som sykelighet av kreft i tidsrommet 1970-79, stilt til disposisjon av Kreftsregisteret. Dette er rapport nr. 4 i NAVF-prosjekt 363.88\/012 Miljøkjemi og helse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.061)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSTATISTISK ANALYSE
dc.subjectGEOMEDISIN
dc.titleOversikt over korrelasjoner mellom kreftsykelighet og kjemisk sammensetning av flomsedimenter.
dc.typeReport
dc.description.localcode30171
dc.source.pagenumber29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal