Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial11192 Volda
dc.date.accessioned2020-07-15T08:56:34Z
dc.date.available2020-07-15T08:56:34Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667073
dc.description.abstractSom et ledd i Ørsta kommunes undersøkelser for ny vannforsyning til Håvoll ble NGU engasjert for å utføre VLF-målinger. Hensikten var å eksakt lokali- sere mulig vannførende sprekkesoner i fjell i Liadalen. Det ble totalt målt 6 profiler hvorav bare 2 gave meget svake anomalier som kunne tilskrives svake oppsprekninger. Ut fra dette er det vanskelig å komme med klare anbefalinger om boringer, men dersom kommunen ønsker å gå videre med undersøkelsene, vil NGU likevel anbefale boring mot de to nevnte anomaliene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.063)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.titleVLF-målinger ved grunnvannsundersøkelser i fjell, Håvoll vassverk, Ørsta, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode30177
dc.source.pagenumber12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal