Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWanvik, Jan Egil
dc.coverage.spatial14204 Stangvik
dc.coverage.spatial13202 Eresfjord
dc.coverage.spatial13201 Tingvoll
dc.date.accessioned2020-07-15T08:56:45Z
dc.date.available2020-07-15T08:56:45Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667079
dc.description.abstractEtter henvendelse fra Nesset kommune ble det i 1989 inngått en samarbeids- avtale om kartlegging av potensialet for industrimineraler og naturstein i Nesset. Et 3-årig program er planlagt, og denne rapport viser resultatene fra undersøkelsene i -89, der hovedvekt ble lagt på de nordlige deler der berg- grunnskart er tilgjengelig. Rapporten beskriver undersøkelser av pegmatitter og kvartsittskifer til industrimineralanvendelse og ulike gneiser, kvartsitt- skifer og mørke bergarter for natursteinsformål. Undersøkelsene har så langt dessverre ikke gitt positive resultater. Undersøkelsene fortsetter i 1990 med berggrunnskartlegging av den sydlige del av kommunenog i 1991 med kartlegging av potensialet for industrimineraler og naturstein i samme område.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.071)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.subjectGNEIS
dc.subjectKVARTSITT
dc.subjectPEGMATITT
dc.titleUndersøkelse av industrimineraler og naturstein i Nesset kommune. Statusrapport 1989.
dc.typeReport
dc.description.localcode30206
dc.source.pagenumber17


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal