Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:10Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:10Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667090
dc.description.abstractRapporten gir en oppsummering av de hydrogeologisk undersøkelser som er gjort på Sundbyavsetningen i løpet av de siste ti åra. Det er siden august 1989 utført to lengre perioder med prøvepumping av grunnvannsbrønner. Resultatet av disse viser at kommunens oppgitte behov på 120 l\/s trolig kan dekkes fra et grunnvannsanlegg på avsetningen. Etter en tids pumping øker saltinnholdet, slik at grunnvannet ikke til- fredsstiller SIFF's kvalitetskrav til drikkevann. Ut fra avsetningens geologi og grunnvannets kjemiske sammensetning både i produksjonsbrønner og peilebrønner, er det gitt en vurdering av hvilke naturlige prosesser som fører til økt saltinnhold ved pumping. Tilslutt blir det foreslått tiltak for å begrense saltinnholdet og alternative bruksmåter av grunnvannet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.133)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBRØNNBORING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectSALT GRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titlePrøvepumping av grunnvannsbrønner ved Sundby, Verdal kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30279
dc.source.pagenumber31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal