Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMisund, A.
dc.contributor.authorLind, Olav
dc.contributor.authorFolkestad, B.
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:22Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:22Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667099
dc.description.abstractI Telemark er det totalt kartlagt 102 lokaliteter, og det er påvist eller misstanke om spesialavfall på 84 av dem. Det er registrert 8 lokaliteter i Gruppe 1 (behov for tiltak), 43 lokali- teter i Gruppe 2 (behov for undersøkelse), og 33 lokaliteter i gruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). For 7 av lokalitetene i Gruppe 2 er det uavhengig av denne kartleggingen allerede foretatt under- søkelser, og resultatet av disse undersøkelsene er til vurdering av SFT. Lokaliteter i Gruppe 1 og 2 ligger i hovedsak i Porsgrunn, Skien, Bamble, Notodden og Tinn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.147)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDEPONI
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectFORURENSNING
dc.titleKartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Telemark.
dc.typeReport
dc.description.localcode30473
dc.source.pagenumber126


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal