Show simple item record

dc.contributor.authorBrunstad, Harald
dc.contributor.authorSchinstad, Stein
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:34Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:34Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667107
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Hedmark fylke er kartleggingen utført av Ing. Chr. F. Grøner A\/S. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Hedmark fylke er det totalt kartlagt 89 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 69 lokaliteter. Det er registrert to lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov snarlige under- søkelser eller tiltak), tre lokaliteter i rangeringsgruppe 2* (saken er under behandling\/vurdering hos SFT), atten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 46 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Hedmark er et fylke med relativt få industribedrifter i de bransjer som er prioritert i kartleggingen. Størst industritetthet finnes ved tettstedene nær Mjøsa. De aller fleste av fylkets 23 kommuner er dominert av Primær- og servicenæringer med relativt lite industrivirksomhet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.121)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectDEPONI
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titleKartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Hedmark fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30262
dc.source.pagenumber168


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal