Show simple item record

dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.contributor.authorSpjøtvold, Ø.
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:40Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:40Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667112
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Møre og Romsdal fylke er kart- leggingen utført av Østlandskonsult A\/S. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Møre og Romsdal fylke er det totalt kartlagt 99 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesialavfall i 65 lokaliteter. Det er registrert to lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov snarlige under- søkelser eller tiltak), tretten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 50 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). I Møre og Romsdal finnes hovedtyngden av industri og befolkning på Sunnmøre. Videre finnes en del industri i Romsdal, mens Nordmøre må betraktes som minst industrialisert. Typiske bransjer i fylket er skipsbygging og reparasjon, møbelindustri og plastprodukter. De indre deler av fylket er dominert av service- og primærnæringer med relativt lite industri.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.126)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDEPONI
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titleKartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Møre og Romsdal fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30269
dc.source.pagenumber228


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal