Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMorland, Geir
dc.contributor.authorEstensen, A.S.
dc.contributor.authorBakkejord, K.J.
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:42Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:42Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667113
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Sør-Trøndelag fylke er kart- leggingen utført av Veritas Miljøplan A\/S, Trondheim. De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Sør-Trøndelag fylke er det totalt kartlagt 135 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 99 lokaliteter. Det er registrert tre lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov for snarlige undersøkelser eller tiltak), atten lokaliteter i rangeringsgruppe 2 (behov for viderre undersøkelser) og 78 lokaliteter i rangeringsgruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Sør-Trøndelag er et fylke der industrien er konsentrert rundt de største byene og tettstedene. Kommunene Malvik, Melhus, Orkdal og Trondheim har over halvparten av de registrerte lokalitetene i fylket. Flere av fylkets 25 kommuner er dominert av primær- og servicenæringer med relativt lite industrivirksomhet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.127)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectDEPONI
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.titleKartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Sør-Trøndelag fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30270
dc.source.pagenumber192


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal