Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.contributor.authorFolkestad, Beate
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:47Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:47Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667117
dc.description.abstractHåndboken omhandler grunnlag og metodikk for kartlegging av lokaliteter hvor det har forekommet deponering eller utlekking av spesialavfall og kjemikalier. Metodikken er utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende utenlandske undersøkelser og forsøkskartlegging i to fylker (NGU-rapport nr. 87.111, 88.120 og 89.069). Det er lagt opp til en fylkesvis gjennomføring i samarbeid med lokale for- urensningsmyndigheter (først og fremst miljøvernavdelingene hos Fylkes- mennene). Innsamling av data foregår vesentlig gjennom befaringer og samtaler med ansatte i kommunale etater og industribedrifter. Publikum, lokale lag og ressurspersoner innen miljøarbeid trekkes med i arbeidet. De påviste lokalitetene blir klassifisert i 4 grupper etter behov for videre undersøkelser og tilbak. Registreringsskjemaene fra kartleggingen blir lagt inn i en landsdekkende database. NB: NGU-rapport 89.116 erstattes av denne.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.049)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.subjectFORURENSNING
dc.titleHåndbok for kartlegging av spesialavfall og forurenset grunn.
dc.typeReport
dc.description.localcode30014
dc.source.pagenumber70


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal