Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSand, Kari
dc.coverage.spatialKAUTOKEINO
dc.coverage.spatialLOPPA
dc.coverage.spatialHASVIK
dc.coverage.spatialALTA
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:52Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:52Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667120
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har i 1989 utført en hydrogeologisk kartlegging i Vest-Finnmark. Denne undersøkelsen er en del av Finnmarks- programmets ressurskartlegging, samt et ledd i NGUs utvikling av kartleggings- metodikk for grunnvann. Det er muligheter for uttak av grunnvann både i fjell og løsmasser i Vest-Finnmark. Muligheter for større uttak av grunnvann fra løsamsser i til- knytning til de største vassdragene er tilstede der grovere masser er avsatt. Grunnvannsverkene i Alta og Kautokeino finnes i forbindelse med grove masser. Ellers finnes det også utnyttbare grunnvannsforekomster ved Maze, Gievdneguioka, Kviby, Skillefjord og Kvenvikmoen. Bergartene i Vest-Finnmark er i hovedsak dårligere vanngivere (mindre enn 0.2 l\/sek), bortsett fra sandsteiner og kvartsitter. I disse bergartene er det ikke uvanlig å oppnå vannmengder mellom 0.3 - 0.5 l\/sek. Boringer mot sprekkesoner vil trolig kunne gi vannmengder opptil 0.5 l\/sek.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.027)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleHydrogeologisk kartlegging i Finnmark. Resultater fra 1989. Vest-Finnmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode30098
dc.source.pagenumber11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal