Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial18231 Andorsjøen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:55Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:55Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667122
dc.description.abstractRapporten beskriver den geofysiske delen (IP-målinger) av et tverrfaglig prosjekt med oppgave å undersøke om den påviste gullførende mineraliseringen ved Sibirien i Grong kommune var av økonomisk interesse. IP-målingene indikerer at den påviste mineraliseringen har en strøklengde på minimum 550 m, og totalt er den mer eller mindre sammenhengende i en lengde på ca. 900 m mellom Kjerringdals- og Fjellreinforkastningen. Målingene indikerer at sonen har et meget lavt sulfidinnhold. Boringene påviste ingen større mineraliseringer, men målingene i borhullene viste at mineraliseringen fortsetter mot dypet. Det ble påvist at Kjerringdsalsforkastningen var mineralisert i en lengde på ca. 600 m. I tillegg ble det påvist enkelte anomalier av mindre lengdeutstrekning, hvor anomaliårsaken trolig er svake sulfidimpregnasjoner. Den omfattende undersøkelsen av Sibirienforekomsten har vist at den ikke er av økonomisk interesse (Grenne -89), men den geofysiske undersøkelsen viste at når gullet er knyttet til sulfidene vil en ved IP-målinger indirekte påvise hvor gullet KAN være.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.002)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectGULL
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.titleGeofysiske undersøkelser Sibirien, Grong, Nord-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode30103
dc.source.pagenumber14


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal