Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan F.
dc.coverage.spatial15343 Tromsø
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:56Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:56Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667123
dc.description.abstractSom et ledd i kvartærgeologisk kartlegging på kartblad 1534 III Tromsø, ble det utført refraksjonsseismisk profilering og vertikal elektrisk sondering ved Ramfjordmoen og Hanslarsanes. På Ramfjordmoen ble det målt i to områder, kalt Ramfjordmoen og Ramfjordmoen V. På Ramfjordmoen ble vannmettet sone funnet å være sammen- fallende med et finstofflag under 9-16 m med tørr sand\/grus. Under finstoff- laget er det indikert et 26-38 m mektig lag med grovere materiale. Under laget med grovere materiale følger trolig på nytt et finstofflag som antas å fort- sette ned i til fjell. Dyp til fjell ble funnet å være i størrelsesorden 160-185 m. Ved Ramfjordmoen V kunne to lag skilles ut i løsmassene over vannmettet sone. VES-tolkning indikerte at overflaten av vannmettet sone følger et finstoff- lag. Dyp til vannmettet sone ble funnet å være i området 35-45 m. Under fin- stofflaget indikerte VES en sone med gorvere materiale. Dyp til fjell var i området 115-125 m. Ved Hanslarsanes ble to lag skilt ut i løsmassene. Det øverste av disse (10-15 m mektig) ble antatt å representere sorterte sand\/grus-avsetninger. Laget under ble tolket å være sortert, hardpakket materiale. Dyp til fjell økte fra 40 m i SV til ca. 60 m i NØ.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.018)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.titleRefraksjonsseismiske og elektriske målinger ved Ramfjrodmoen og Hanslarsanes, Tromsø, Troms.
dc.typeReport
dc.description.localcode30104
dc.source.pagenumber20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal