Show simple item record

dc.contributor.authorAustrheim, H.
dc.contributor.authorKorneliussen, A.
dc.contributor.authorRøste, J.
dc.contributor.authorRønning, J.S.
dc.contributor.authorFuruhaug, L.
dc.contributor.authorLauritsen, T.
dc.contributor.authorErichsen, E.
dc.coverage.spatial11163 Herdla
dc.date.accessioned2020-07-15T08:57:58Z
dc.date.available2020-07-15T08:57:58Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667125
dc.description.abstractTitanrike basiske bergarter assosiert med Bergensbuenes anortositt-kompleks (ca. 1000 millioner år gammelt) har i de nordlige deler av Holsnøy gjennom- gått en omvandling til eklogitt i kaledonske (ca. 420 millioner år) skjær- soner. Titan i den opprinnelige bergarten er bundet til mineralet ilmenitt (TiFeO3), mens det i eklogitt-utgaven er bundet til rutil (TiO2) som er vesentlig mere verdifullt. På nordlige Holsnøy er det påvist en stor fore- komst (Husebø) med et utgående på over 100.000 m2, samt flere mindre fore- komster. Rutilgehalten i forekomstområdet ved Husebø varierer gjennomgående mellom 1 og 1-5 % uten at en har kommet fram til noe pålitelig tall for gjennomsnittsgehalten. Forekomsten representerer uten tvil en rutil-ressurs som må undersøkes videre. Videre arbeid med Husebøforekomsten i 1990 vil være: (1) Detaljert borkaks- prøvetaking mhp. nøyaktig kartlegging til rutilfordelingen i forekomstens utgående, og (2) orienterende oppredningsforsøk for å komme fram til hvor stor andel av rutilet i bergarten som kan utvinnes.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (90.008)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectTITAN
dc.subjectRUTIL
dc.titleRutilforekomster på Holsnøy, - Meland kommune, Hordaland.
dc.typeReport
dc.description.localcode30117
dc.source.pagenumber45


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal