Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.contributor.authorRaaness, Sverre
dc.date.accessioned2020-07-15T08:58:42Z
dc.date.available2020-07-15T08:58:42Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667147
dc.description.abstractSom en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukk- registeret etablert i Hordaland fylke. Registeret gir en oversikt over forekomstene av sand, grus og pukk, deres beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret presenteres i tekst, i tabeller og på kart. Det er tilsammen kartlagt 246 sand- og grusforekomster og 28 pukklokaliteter i Hordaland. Det samlede volum av sand og grus er anslått til 198 mill. m3. Fylket som helhet og de fleste kommunene er fattig på sand og grus. Eidfjord, Etne, Kvinnherad, Voss og Modalen kommuner har de største sand-\/grusreservene. De fleste pukkverkene i fylket ligger i Bergen og omkringliggende kommuner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.026)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Hordaland fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode29969
dc.source.pagenumber53


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal