Show simple item record

dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.contributor.authorLarsen, Eiliv
dc.coverage.spatial12202 Vestnes
dc.date.accessioned2020-07-15T08:58:45Z
dc.date.available2020-07-15T08:58:45Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667149
dc.description.abstractDet er utført refleksjonsseismiske målinger i Tresfjorden. Undersøkelsens hovedformål var å gi en vurdering av stabiliteten i strandsonen, spesielt ved Tressas delta. I tillegg var det ønsket å få en generell oversikt over løs- massetyper i fjorden og mektighet av løsmasser i fjell. Det er skilt ut flere løsmassetyper over fjell: tre ulike morener, fjord- avsetninger og deltaavsetninger. Fjordavsetninger ligger under deltaene, og det kan være muligheter for utrasninger, men faren ansees for liten. Det anbefales likevel geotekniske boringer før større inngrep gjøres i disse områdene. Mellom Kråkneset og Skorgeneset er sedimentmektigheten drøyt 80 ms. Nord for Kråkeneset er det en grunn terskel med liten eller ingen sedimentoverdekning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.035)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectSEISMIKK
dc.titleMaringeologi i Tresfjorden, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode29980
dc.source.pagenumber13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal