Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSand, Kari
dc.date.accessioned2020-07-15T08:58:51Z
dc.date.available2020-07-15T08:58:51Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667152
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger grunnvannsressursene i Finnmark, og som en del av dette arbeidet er mulighetene for grunnvann som vannforsyning i Gamvik kommune vurdert. Vanngiverevnen i fjell kan generelt karakteriseres som middels. Boringer i Gamvik og Mehamn vil sjelden gi vannmengder over 10 l\/min., mens et borhull på nordsida av Hopsfjorden vanligvis vil gi vannmengder mellom 10 og 30 l\/min. Det er få løsmasseavsetninger i kommunen som synes å være egnet til større grunnvannsverk. Ved Nervei finnes det imidlertid en liten avsetning hvor grunnvann i dag benyttes som vannforsyning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.067)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectVANNVERK LITE
dc.titleEn vurdering av mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Gamvik kommune, Finnmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode29994
dc.source.pagenumber21


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal