Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.date.accessioned2020-07-15T08:58:54Z
dc.date.available2020-07-15T08:58:54Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667153
dc.description.abstractDen delen av Finnmark fylke som ikke ble omfattet av prøvetakingen for Nordkalottprosjektets geokjemidel ble prøvetatt i regional skala i 1985. Prøver av bekkemose, bekkesediment og morene er analysert mhp. gull. Resultatene ble del inn etter lokalitetens berggrunnsgeologi, og potensialet for seks ulike grupper ble vurdert ved hjelp av anrikningsfaktorer for de tre ulike media. Gullverdiene for morene peker ut grunnfjellsvinduet Kvænangen - Repparfjord som viktigste interessante område. Innefor dette området ligger også den eneste interessante anomali på 40-80 ppb Au. Det foreslås nye analyser for å bekrefte funnene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.081)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectANOMALI
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.subjectMORENE
dc.subjectBEKKEMOSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGULL
dc.titleRegional geokjemisk kartlegging i Vest-Finnmark. Gull i bekkemose, bekkesediment og morene.
dc.typeReport
dc.description.localcode29999
dc.source.pagenumber21


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal