Show simple item record

dc.contributor.authorSand, Kari
dc.date.accessioned2020-07-15T08:58:59Z
dc.date.available2020-07-15T08:58:59Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667156
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger grunnvannsressursene i Finnmark, og som en del av dette arbeidet er mulighetene for grunnvann som vannforsyning i Måsøy kommune vurdert. Bergartene i kommunen er gneiser, glimmerskifrer og kvartsitter som kan karakteriseres som dårlige til middels vanngivere. Et borhull i kvartsitter vil ofte gi vannmengder mellom 10 og 30 l\/min., mens boringer i glimmerskifrer og gneiser sjelden vil gi vannmengder over 10 l\/min. I Snefjord er løsmassene undersøkt med tanke på grunnvannsuttak. En rørbrønn i disse massene vil forvente å gi kapasiteter mellom 150-200 l\/min. Kapasiteten kan trolig økes ved bruk av flere brønner, og vannkvaliteten tilfredsstiller SIFFs normer til drikkevann, bortsett fra et litt høyt jerninnhold.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.066)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectVANNVERK LITE
dc.titleEn vurdering av mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Måsøy kommune, Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode30018
dc.source.pagenumber9


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal