Show simple item record

dc.contributor.authorØvereng, O.
dc.coverage.spatial16231 Jøssund
dc.date.accessioned2020-07-15T08:59:15Z
dc.date.available2020-07-15T08:59:15Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667164
dc.description.abstractNGUs Nord-Trøndelagsprogram befarte sommeren -87 et kalksteinsdrag ved Jøssund. Hensikten med befaringen var å lokalisere et parti som kuknne egne seg for uttak til å dekke et eventuelt lokalt behov for jordbrukskalk. Det mest aktuelle området, for et begrenset kalksteinsuttak, ligger inne ved gården Laukvik. Kalksteinen er her grovkornet, blek grå til hvit av farge og utpreget benket. Den har et betydelig innhold av forurensede komponenter hvorav glimmer, kvarts og feltspat er de mest fremtredende. Kjemiske analyser av to samleprøver viser er Caco3-innhold på henholdsvis 76,19% og 89.91%.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.023)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKALKSTEIN
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleBefaring av kalksteinsforekomst ved Jøssund.
dc.typeReport
dc.description.localcode30061
dc.source.pagenumber7


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal