Show simple item record

dc.contributor.authorBlikra, Lars Harald
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial17152 Krøderen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:00:48Z
dc.date.available2020-07-15T09:00:48Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667198
dc.description.abstractI et samarbeid mellom Geofysisk avdeling og Løsmasseavdelingen ved NGU er det utført 20 vertikale elektriske sonderinger og ca. 12 km elektromagnetisk profilering over israndavsetningen på Slettmoen. Hensikten med dette var å kartlegge elektriske motstandsforhold som avspeiler kornstørrelse i de ulike deler av avsetningen. Det er tidligere utført refraksjonsseismiske målinger og noen sonderboringer. Målingene har gitt et godt bilde av motstandsforholdene i avsetningen, både lateralt og vertikalt. Et generelt trekk er at en i de vestlige og nordlige deler har store mektigheter (20-50 meter) av grovt materiale over grunn- vannsspeil, men noe mer finstoffholdig mot øst. I den vannmettede sonen indikeres store mektigheter sand (grus) mot nordvest. I avsetningens sentrale deler indikeres siltholdige materialer nærmest fjelloverflaten, og mektig- heten av denne pakken er økende mot sørøst. Dette viser at en har hatt skiftende sedimentasjonsmiljø over forholdsvis korte avstander, alt etter lokaliseringen av de store smeltevannselvene for forvaltning av både sand- og grusressursene og grunnvannsressursene i området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.024)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectGRUS
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.titleGeofysiske målinger på Slettmoen i Modum kommune, Buskerud.
dc.typeReport
dc.description.localcode29967
dc.source.pagenumber26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal