Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial19334 Masi
dc.date.accessioned2020-07-15T09:00:56Z
dc.date.available2020-07-15T09:00:56Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667201
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer resultatene av magnetiske- og VLF-målinger utført i juli 1988 ved Biggejavri, Finnmark. Målingene var ment som et hjelpemiddel for kartleggingen av geologien i forbindelse med en Sc-Ree-forekomst i området. For å undersøke om mineralet daviditt gir IP-effekt er det utført målinger på prøver i laboratorium. De magnetiske målingene har påvist flere nord-syd-gående magnetiske bånd. VLF-målingene indikerer en bergartsgrense på enkelte profiler. Laboratoriemålingene viser ingen IP-anomali som kan tilskrives daviditt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.031)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectPETROFYSIKK
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleBakkegeofysikk ved Biggejavri, Finnmark 1988.
dc.typeReport
dc.description.localcode29971
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal