Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAlnæs, L.
dc.contributor.authorHillestad, G.
dc.coverage.spatial24351 Langryggen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:01:34Z
dc.date.available2020-07-15T09:01:34Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667215
dc.description.abstractDet er utført seismiske målinger i et lite område like Ø for lokaliteten prøvetatt i 1987. Med bakgrunn i dette ble det boret 10 hull for å undersøke om løsmassene under overdekket inneholdt kaolin. Det ble også samlet inn prøver fra borhull og blotninger i Leirelva og ved to andre lokaliteter i Komagelvdal. Borhullsprøver inneholder < 10% finstoff (-2 liten my m), og XRD-analyser indikerer et kaolinittinnhold på mindre enn 5%. I de beste leirprøvene, tatt ved Leirelva og Abrahamsenslåtta, er innhold av kaolinitt omkring 20%. De sonderende undersøkelsene som er utført, antyder at kaolinittinnholdet i avsetningene ved de to lokalitetene er for lavt til å være av økonomisk interesse. Avsetningene sett under ett syns imidlertid å ha stor utbredelse. Dete er ikke utført kvartærgeologisk kartlegging i området tidligere, og dette anbefales derfor gjennomført.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.002)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKAOLIN
dc.subjectBORING
dc.subjectSEISMIKK
dc.titleSonderende undersøkelse av kaolin i Komagelvdalen, Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode30007
dc.source.pagenumber83


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal