Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIhlen, Peter
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial20334 Iesjåkka
dc.date.accessioned2020-07-15T09:01:36Z
dc.date.available2020-07-15T09:01:36Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667216
dc.description.abstractUndersøkelsen av Raitevarre Cu-Au-forekomst har omfattet geologisk detalj- kartlegging (1:1000 skala) av blotningsområder og kombinerte elektriske målinger (IP-RP-SP) innenfor et ca. 1.5 kv.km stort testområde av forekomsten. Den blottede delen av berggrunnen innenfor det målte området domineres av hornblende-gneiser som fører svak impregnasjon av svovelkis, magnetkis og\/ eller kopperkis, mens det ble funnet blokker av sulfidrike serisitt-kloritt skifre. Disse sulfidrike skifrene ble påvist i blotninger langs Noaidatjåkka nord for måleområdet. De kombinerte elektriske målingene viste at hele testområdet hadde et meget høyt bakgrunnsnivå og flere anomaliområder med varierende IP-effekt og ledningsevne. Med støtte i berggrunnskartleggingen indikerer dette at hele testområdet trolig består av sulfidimpregnert hornblendegneis med områder bestående av overdekkede sulfidrike fylonitt\/serisitt-klorittskifre og grafittskifre.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.003)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectGULL
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.titleGeologiske- og geofysiske undersøkelser over Raitevarre Cu-Au- forekomst, Karasjok, Finnmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode30009
dc.source.pagenumber14


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal