Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.coverage.spatialGAMVIK
dc.coverage.spatialLEBESBY
dc.date.accessioned2020-07-15T09:01:58Z
dc.date.available2020-07-15T09:01:58Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667224
dc.description.abstractBekkevann fra 100 lokaliteter på Nordkynnhalvøya og sørover til Bekkarfjorden - Langfjorden er prøvetatt og analysert på 21 kationer og 7 anioder\/-grupper. Reproduserbarheten var tilfredsstillende for Ca, K, Mg, na, Si, Cu, Sr, Zn, Br', Cl', F' og SO4'', og disse er kartfremstilt. Bergartsenhetene gjenspeiles tildels i bekkevannsgeokjemien, men vann over glimmerskifer\/metasandstein har høyere K-verdier på nordsiden av forkastningen ved Hopseidet enn på sørsiden. Et par enkeltlokaliteter har forhøyede verdier for Cu og Zn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.138)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPLASMAEKSITASJON
dc.subjectIONEKROMATOGRAFI
dc.titleGeokjemi i bekkevann fra Nordkynnhalvøya.
dc.typeReport
dc.description.localcode30081
dc.source.pagenumber34


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal