Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRyghaug, Per
dc.date.accessioned2020-07-15T09:02:04Z
dc.date.available2020-07-15T09:02:04Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667227
dc.description.abstractGull og platinametaller(Pt, Pd, Rh, Ru, Tr, Os) er analysert i tidligere inn- samlede løsmasseprøver fra Sogn og Fjordane fylke. Prøvene ble samlet inn i 1984-85 i forbindelse med et goekjemisk kartleggings- prosjekt som ble avsluttet i 1986 (NGU-rapport nr. 86.087). Den regionale fordeling av gull i 628 bekkesedimenter og 551morenep+røver er kartlagt over hele fylket, mens platinainnholdet er undersøkt i 100 bekke- sedimenter fra indre Sogn (Jotunmassivet) og Nordfjord. Flere gull og platinametall-anomalier opptrer i løsmassene, og de fleste har klar relasjon til enkelte berggrunnsgeologiske enheter: 1) Aurland-området og andre fyllittområder langs randen av Jotunmassivet 2) Utladalen-Hurrunganeområdet, dominert av pyroksengranulitt i Jotundekket 3) Ofiolitt-områder i ytre Sogn 4) Basiske-ultramafiske kropper i grunnfjellsgneis. Det anbefales mer detaljerte undersøkelser i Aurland-området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.156)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectANOMALI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectPLATINAMETALL
dc.subjectMORENE
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.subjectEDELMETALL
dc.titleInnhold av edelmetaller i løsmasser, Sogn og Fjordane fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode30085
dc.source.pagenumber45


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal