Show simple item record

dc.contributor.authorZwaan, K.B.
dc.coverage.spatial15353 Rebbenesøy
dc.coverage.spatial15352 Helgøy
dc.coverage.spatial15344 Ringvassøy
dc.coverage.spatial15341 Reinøy
dc.date.accessioned2020-07-15T09:02:09Z
dc.date.available2020-07-15T09:02:09Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667230
dc.description.abstractBerggrunnen på Ringvassøya deles inn i tre hovedenheter. Et eldre prekambrisk gneiskompleks og et overliggende yngre prekambrisk grønnsteinsbelte og bergarter tilhørende et kaledonsk skyvedekke. Undersøkelsene er begrenset til grønnsteinsbeltet fordi gullmineraliseringer opptrer i dette. Det er forsøkt å finne en tektonostratigrafisk rekkefølge og om mineraliseringene følger et slikt mønster. Grønnsteinsbeltet ligger diskordant, muligens med en skyvegrense på det eldre gneisunderlaget og en går opp i den tektonostratigrafiske rekke fra ØSØ til VNV. Beltet er delt i to, en vestlige, øvre ektoniske enhet og en østlige nedre enhet som fører de kjente kis og gull-mineraliseringer. Den nedre enhet er videre delt inn i en stratigrafisk nedre del hovedsakelig bestående av grønnsteiner med tynne sedimentlag og en øvre del med mest sedimentære bergarter. Mineraliseringene er knyttet til lyse vulkanske lag (keratofyr) og grafittførende sedimenter. Betingelsene for gull-mineralisering er usikker, men antas å være tilknyttet keratofyr.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.101)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPREKAMBRIUM
dc.subjectGULL
dc.subjectGRØNNSTEIN
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.titleBerggrunnsgeologisk kartlegging av det prekambriske grønnsteinsbelte på Ringvassøya, Troms.
dc.typeReport
dc.description.localcode30094
dc.source.pagenumber28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal