Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSand, Kari
dc.date.accessioned2020-07-15T09:02:25Z
dc.date.available2020-07-15T09:02:25Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667238
dc.description.abstractGrunnvannsforekokmstene i Alta kommune er registrert som en del av NGUs Finnmarksprogram. Grunnvann nyttes i dag som vannforsyning både i Alta, Storekorsnes og Isnes- toften. Avsetningen ved Raipastrinnet, som forsynder Alta med grunnvann, gir 75 l\/sek. Ved Storrekorsnes og Isnestoften er det brønner fra berggrunnen som gir tilstrekkelige vannmengder til befolkningen. Det finnes flere muligheter for uttak av grunnvann til drikkevann i Alta kommune, som f.ek.s vifteavsetningene langs sørsida av Langfjorden, elve- avsetningen ved Kviby kirke, Skillefjord og sidemorenen i Bognelvdalen. Salt grunnvann er også mulig å utnytte i flere avsetninger. Bergartenen i kommunen er i hovedsak gabbro, ulike gneiser og forskjellige sedimentære bergarter. Boringer i disse bergartene vil vanligvis gi vann- mengder under 0.2 l\/sek. Boringer i kvartsittiske gneiser og dolomitter, samt boringer mot sprekke- og forkastningssoner kan derimot gi vannmengder mellom 0.2 - 0.5 l\/sek.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.133)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvann som drikkevann. Grunnvannsforekomster i Alta kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30140
dc.source.pagenumber39


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal