Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial15203 Oppdal
dc.date.accessioned2020-07-15T09:02:30Z
dc.date.available2020-07-15T09:02:30Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667240
dc.description.abstractI Oppdal kommune pågår arbeid med framlegging av ny hovedplan for vann- forsyning. Som et ledd i dette arbeidet har Norges geologiske undersøkelse (NGU) vurdert mulighetene for grunnvannsuttak fra løsmassebrønner på Ørstadmoen. Resultatene fra prøvepumpingen viser at magasinet har en gjennomstrømnings- kapasitet (K-verdi) og et magasinvolum (S-verdi) som dekker dimensjonerende vannbehov (3-4000 l\/min) med god margin. Magasinet viser ingen tegn til svekket vanngiverevne i lavvannsperioder. Resultater fra langtidsprøvepumping viser at grunnvannet har en bruksmessig og helsemessig kvalitet som gjør det godt egnet som kilde for kommunal vannforsyning. Grunnvannsmagasinet synes å ha en god naturlig beskyttelse både i form av masser med noe lavere permeabilitet i de øverste deler av magasinet og i form av positiv hydraulisk grense mot elva Driva. Uønsket påvirkning fra omkringliggende jordbruksaktivitet er ikke påvist utfra de vannanalyser som er utført under prøvepumpingsperioden. Utfra den hydrogeologiske undersøkelsen finner vi å kunne anbefale at grunnvannsmagasinet benyttes for kommunal vannforsyning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.191)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGrunnvannsundersøkelser på Ørstadmoen, Oppdal kommune. Sluttrapport.
dc.typeReport
dc.description.localcode29916
dc.source.pagenumber67


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal