Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial15203 Oppdal
dc.date.accessioned2020-07-15T09:02:30Z
dc.date.available2020-07-15T09:02:30Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667240
dc.description.abstractI Oppdal kommune pågår arbeid med framlegging av ny hovedplan for vann- forsyning. Som et ledd i dette arbeidet har Norges geologiske undersøkelse (NGU) vurdert mulighetene for grunnvannsuttak fra løsmassebrønner på Ørstadmoen. Resultatene fra prøvepumpingen viser at magasinet har en gjennomstrømnings- kapasitet (K-verdi) og et magasinvolum (S-verdi) som dekker dimensjonerende vannbehov (3-4000 l\/min) med god margin. Magasinet viser ingen tegn til svekket vanngiverevne i lavvannsperioder. Resultater fra langtidsprøvepumping viser at grunnvannet har en bruksmessig og helsemessig kvalitet som gjør det godt egnet som kilde for kommunal vannforsyning. Grunnvannsmagasinet synes å ha en god naturlig beskyttelse både i form av masser med noe lavere permeabilitet i de øverste deler av magasinet og i form av positiv hydraulisk grense mot elva Driva. Uønsket påvirkning fra omkringliggende jordbruksaktivitet er ikke påvist utfra de vannanalyser som er utført under prøvepumpingsperioden. Utfra den hydrogeologiske undersøkelsen finner vi å kunne anbefale at grunnvannsmagasinet benyttes for kommunal vannforsyning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.191)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGrunnvannsundersøkelser på Ørstadmoen, Oppdal kommune. Sluttrapport.
dc.typeReport
dc.description.localcode29916
dc.source.pagenumber67


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal