Show simple item record

dc.contributor.authorChristensen, G.
dc.contributor.authorQvale, H.
dc.contributor.authorLindahl, Ingvar
dc.contributor.authorSørdal, Torbjørn
dc.coverage.spatial19153 Nannestad
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.date.accessioned2020-07-15T09:02:52Z
dc.date.available2020-07-15T09:02:52Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667251
dc.description.abstractRapporten gir en generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei er beskrevet. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på disse målingene og på berggrunnsgeologiske tolkningskart. Innenfor deler av Gjerdrum kommune er det påvist noe forhøyet stråling. Resultatene tilsier ikke at umiddelbare bygningstekniske tiltak bør igangsettes, men vi vil anbefale at det innenfor disse områdene, samt de områdene som er dekket av store sand og grusforekomster gjennomføres kontrollmålinger i et utvalg av eksisterende boliger. Videre vil vi foreslå at det i disse områdene ved evt. fremtidig utbygging av boligfelt foretas en mer detaljert vurdering basert på målinger i nærliggende eksisterende boliger, alternativt spredte jordluftmålinger, og på en befaring av en geolog som kan påvise evt. lokale radonkilder eller magasiner for radon i grunnen. For deler av kommunen med vanlig strålig vil vi bare anbefale en kort befaring av geolog, som umiddelbart kan vurdere om lokale hensyn nødvendiggjør ytterligere målinger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.111)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectNATURLIG STRÅLING
dc.subjectRADIOAKTIVITET
dc.titleMåling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Gjerdrum kommune, Akershus
dc.typeReport
dc.description.localcode33240
dc.source.pagenumber13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal