Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStokke, John A.
dc.date.accessioned2020-07-15T09:02:59Z
dc.date.available2020-07-15T09:02:59Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667256
dc.description.abstractEtter henvendelse fra Finnmark fylkeskommune v\/Sigmund Johnsen og i samarbeid med Miljøverndepartementet ved Statens kartverk, har NGU utarbeidet grus- register og ressursregnskap for Sørøysund. Hammerfest, Kvalsund og Nordkapp kommuner. Oppdraget ble utført sommeren 1988 i nært samarbeid med kommunene. I Hammerfest kommune er det ikke registrert noen sand- og grusforekomster. Det ble derimot registrert to mindre uttak av fast fjell. Kommunen baserer seg på import fra Kvalsund og Alta kommuner. I Sørøysund kommune er det mangel på naturgrus rundt de tettest befolkede områdene på Kvaløya. Det importeres naturgrus fra Kvalslund kommuen. Den delen av kommunen som ligger på Sørøya og på Seiland er selvforsynt med sand og grus til lokale formål. Både Hammerfest og Sørøysund komkmune bør vurdere om etablering av pukkverk kan være et konkurransedyktig alternativ til import av naturgrus. Kvaløysund kommune har store sand- og grusreserver av god kvalitet. De be- tydelige grusreservene har, og vil fortsatt få, stor betydning for forsyningen av Sørøysund og Kvalsund kommuner. Pukkverket i Repperfjord produserer pukk av meget høy kvalitet. Materialet har mekaniske egenskaper som tilfredsstiller alle krav til bituminøse vegdekker. På Magerøya i Nordkapp kommune er det ikke registrert forekomster av ...osv..
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.136)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrus- og pukkregister med ressursregnskap for sand, grus og pukk, Sørøysund, Hammerfest og Kvalsund og Nordkapp kom. Finnmark fylke 1989.
dc.typeReport
dc.description.localcode30142
dc.source.pagenumber56


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal