Show simple item record

dc.contributor.authorSand, Kari
dc.date.accessioned2020-07-15T09:03:16Z
dc.date.available2020-07-15T09:03:16Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667267
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger grunnvannsressursene i Finnmark, og som en del av dette arbeidet er mulighetene for grunnvann som vannforsyning i Karasjok kommune vurdert. Elveavsetningene langs de store vassdragene virker generelt lite egnet for større grunnvannsuttak. Det finnes derimot områder med grovere masser, som f.eks. ved Svineng, Darvunjar'ga og Valljohka, hvor grunnvann kan utnyttes. Berggrunnen består hovedsakelig av kvartsitter, skifrer og granulitter. Boringer i kvartsitt vil vanligvis gi vannmengder mellom 10 og 30 l\/min., mens boringer i glimmerskiftre og granulitter sjelden vil gi vannmengder over 10 l\/min. Det finnes områder hvor bergartene er oppsprukket, og boringer i disse sonene vil ofte gi vannmengder mellom 10 og 30 l\/min.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.063)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectVANNVERK LITE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleEn vurdering av mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Karasjok kommune, Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode30017
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal