Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.coverage.spatial21354 Viek'sa
dc.coverage.spatial20351 Børselv
dc.date.accessioned2020-07-15T09:03:35Z
dc.date.available2020-07-15T09:03:35Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667273
dc.description.abstractLøsmasseprøver fra 75 lokaliteter i rutenett innefor dolomittsekvensene i Børselv er prøvetatt og analysert med røntgendiffraksjon for å finne eventuelle forekomster av magnesitt, brucitt eller barytt.Løsmassene er hovedsakelig morene C-horisont; 9 prøver er klassifisert som forvitringsjord. Analysene viser at løsmassenes -0.6 mm-fraksjon inneholder bare lite dolomitt og enda sjeldnere magnesitt\/brucitt-barytt. Konklusjonen er sikkert negativ for barytt, og noe usikrere for magnesitt og brucitt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (89.102)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMORENE
dc.subjectFORVITRINGSMATERIALE
dc.subjectMAGNESITT
dc.subjectBRUCITT
dc.subjectBARYTT
dc.subjectRØNTGENDIFFRAKSJON
dc.titleInnhold av barytt, brucitt, dolomitt og magnesitt i løsmasser over Børselvdolomitten.
dc.typeReport
dc.description.localcode30031
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal