Show simple item record

dc.contributor.authorBlikra, Lars H.
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorHillestad, Gustav
dc.coverage.spatial14213 Halsa
dc.date.accessioned2020-07-15T09:03:58Z
dc.date.available2020-07-15T09:03:58Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667286
dc.description.abstractPå oppdrag fra Halsa kommune er det foretatt geologiske og geofysiske undersøkelser langs en planlagt vannledningstrase ved Valsøyfjorden. Hensikten med oppdraget var å avdekke eventuelle problemer med fjell og ustabile masser langs den planlagte ledningstrase, samtidig som en skulle komme frem til alternative traseer. Undersøkelsene som er foretatt viser at en ved den planlagte trase vil få en del problemer med å forsere partier med fjell og mulig også ustabile masser. Det er i de ulike områdene foreslått alternative traseer, i hovedsak lenger oppe i dalsiden. Ved disse traseene reduseres problemer med fjell, samtidig som en kommer ovenfor soner med mulige ustabile\/finkornige masser. Et grovt anslag viser at en ved de alternative traseer vil redusere antall meter i området med fjell\/grunt til fjell med ca. 700 m. Samtidig vil en redusere den samlede traselengden med ca.300 m.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.186)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.titleVurdering av vannledningstrase langs Valsøyfjorden, Halsa kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode31337
dc.source.pagenumber13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal