Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.date.accessioned2020-07-15T09:04:09Z
dc.date.available2020-07-15T09:04:09Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667290
dc.description.abstractEtter oppdrag fra Andøy kommune ble det utført detaljundersøkelser av en del løsmasseforekomster samt undersøkelse av fastfjellforekomster for pukk- produksjon. Resultatene av løsmasseundersøkelsene viser at forekomstene består av sand og grus med forholdsvisd god kvalitet, men med begrenset utbredelse og volum. Massene er dominert av sand\/finsand. Fem pukklokaliteter ble prøvetatt for mekanisk analyse. En forekomst vurderes som gunstig for uttak på bakgrunn av mekaniske egenskaper, avstand til veg og til hovedsenteret Andenes.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.083)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.titleSand-, grus- og pukkundersøkelser i Andøy kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode30633
dc.source.pagenumber52


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal