Show simple item record

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial23362 Kongsfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T09:04:13Z
dc.date.available2020-07-15T09:04:13Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667293
dc.description.abstractRapporten omfatter resultatene fra geofysiske bakkemålinger innenfor et ca. 2 km2 stort område i øvre delen av Trollfjorddalen. Undersøkelsen var en del av prosjektet Baryttleting i Finnmark og hensikten med målingene var å påvise eventuelle forkastninger innenfor det undersøkte området. VLF-målingene har påvist en mulig sørlig fortsettelse av den baryttførende forkastningen inn mot Trollfjord-Komagelvforkastningen. VLF-målingene har også vist at en mulig tolkning av måleresultatene er at Trollfjord-Komagelvforkastningen er foldet ca. 800-900 m mot nord-øst i den øvre delen av Trollfjorddalen. Magnetiske målinger viser ingen anomalier som har betydning for den geofysiske tolkningen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.057)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectBARYTT
dc.titleGeofysiske målinger Trollfjorddalen, Berlevåg, Finnmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode30639
dc.source.pagenumber8


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal