Show simple item record

dc.contributor.authorNissen, August L.
dc.coverage.spatial18252 Majafjellet
dc.coverage.spatial18244 Kongsmoen
dc.coverage.spatial18243 Harran
dc.coverage.spatial18241 Namsskogan
dc.coverage.spatialBINDAL
dc.coverage.spatialTRØNDELAG
dc.coverage.spatialNAMSSKOGAN
dc.coverage.spatialNORDLAND
dc.date.accessioned2020-07-15T09:04:42Z
dc.date.available2020-07-15T09:04:42Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667305
dc.description.abstractI to av de undersøkte bergartene er påvist følgende isokronaldere: 569 +\/- 23 Ma for porfyrgranitten, som utgjør store deler av Bindalmassivet og 493 +\/- 24 Ma for trondhjemittiske ganger i metasedimentene. Begge bergartene viser lave initial 87Sr\/86Sr-forhold, hvilket tyder på en mantelopprinnelse med lite skorpeinnblanding. Dannelsesalderen til disse bergartene er i overensstemmelse med alderen til andre intrusiver, tidligere undersøkt i det samme området. Turmalingranitten skiller seg fra disse bergartene i kjemisk henseende, her kan nevnes forholdet Rb\/Sr som hos denne bergarten er Rb>Sr mens hos de ovenfor nevnte bergartene er dette Rb<Sr. Videre har den heller ikke så lavt initial 87Sr\/86Sr som de øvrige bergartene. Dette kan tyde på innblanding av skorpemateriale. Den usikre alderen på 449 +\/- 51 Ma er muligens for høy. Kvartsmonzodiorittens alder er for usikker til at man kan trekke noen tydelig konklusjon med hensyn til dens dannelse, men sannsynligvis hører den til blant de eldre intrusivene i området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.005)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKRONOLOGI
dc.titleAldersbestemmelse av dypbergarter etter Rb/Sr-metoden i den sørlige del av Bindalsmassivet, Nord-Trøndelag og Nordland, II.
dc.typeReport
dc.description.localcode29773
dc.source.pagenumber29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal