Show simple item record

dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.date.accessioned2020-07-15T09:04:43Z
dc.date.available2020-07-15T09:04:43Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667307
dc.description.abstractGrusregisteret i Sør-Trøndelag er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusforekomstene. Et overslag over fylkets sand- og grusressurser gir tilsammen 750 mill. m3 fordelt på 374 forekomster. Ressursene er ujevnt fordelt. Kommunene knyttet til Orkdalen og Gauldalen har de største grusreservene, mens de fleste kommunene på Fosen, Hitra og Frøya samt Skaun og Malvik har lite eller ingenting av grus. Berggrunnen i Trøndelag med mange savke bergarter gjenspeiles i kvaliteten på løsmassene. Flere kommuner har problemer med å finne masser med tilfredsstillende kvalitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.043)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Sør-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode29781
dc.source.pagenumber223


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal