Show simple item record

dc.contributor.authorNielsen, Jens Tore
dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial17174 Espedalen
dc.coverage.spatial16171 Sikkilsdalen
dc.coverage.spatial16174 Gjende
dc.coverage.spatial16172 Slidre
dc.coverage.spatial17173 Fullsenn
dc.date.accessioned2020-07-15T09:04:58Z
dc.date.available2020-07-15T09:04:58Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667313
dc.description.abstractNGU har kartlagt grunnvannsforekomster i Øystre Slidre kommune. Kartleggingen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, særlig innen vannforsyningssektoren. Informasjonen på kartene kan deles inn i: 1) Avgrensning av grunnvannsforekomster i løsmasser og en klassifisering av løsmassenes vanngiverevne i GOD-MIDDELS-DÅRLIG 2) Forekomstenes egnethet som drikkevannskilde; klassifisering ut fra dagens arealbruk, evt. arealkonflikter og forurensingsfare. 3) Lokalisering med referansenummer av utførte sonderboringer, testpumpinger og geofysiske undersøkelser, og av eksisterende rørbrønner (produksjons- brønner). 4) Klassifisering av berggrunnens vanngiverevne i GOD-MIDDELS-DÅRLIG 5) Større sprekker og forkastninger. 6) Lokalisering med referansenummer av borebrønner i fjell; angivelse av dyp og kapasitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.053)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGRUNNVANN. Temakart med beskrivelse - Øystre Slidre kommune, Oppland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode29793
dc.source.pagenumber17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal