Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFlaten, Trond Peder
dc.date.accessioned2020-07-15T09:05:01Z
dc.date.available2020-07-15T09:05:01Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667315
dc.description.abstractKrom er både et toksisk og et essensielt element. De toksiske virkningene skyldes nesten utelukkende arbeidsmessig eksponering for seksverdig krom. De viktigste skadevirkningene er kreft, allergisk eksem og kromsår. Det kan anslås at i underkant av 10.000 nordmenn er under potensiell risiko for de sykdomstilstandene som kan relateres til inhalasjon av krom, og at Norge har i størrelsesorden 5-10 000 kromallergikere. Treverdig krom ser ut til å være en nødvendig kofaktor for insulin, og nedsatt glukosetoleranse har sannsynligvis ofte sammenheng med krommangel. Det er derfor mulig at krommangel er en risikofaktor for sukkersyke og hjerte\/karsykdommer. Det finnes holdepunkter for at krominntaket for store deler av den norske befolkningen er suboptimalt, men kunnskapene er foreløpig for mangelfulle til å gi en generell anbefaling av kromtilskudd.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.056)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKREFT
dc.subjectKROM
dc.subjectHJERTEKARSYKDOMMER
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectSPORELEMENT
dc.subjectSYKDOMSDATA
dc.titleKromforbindelser og human helse.
dc.typeReport
dc.description.localcode29798
dc.source.pagenumber19


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal