Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNeeb, Peer-Richard
dc.coverage.spatialRØST
dc.coverage.spatialMOSKENES
dc.coverage.spatialFLAKSTAD
dc.date.accessioned2020-07-15T09:05:07Z
dc.date.available2020-07-15T09:05:07Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667317
dc.description.abstractHensikten med Grus- og Pukkregisteret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster i området. Materialenes egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Kystkommunene Flakstad, Moskenes og Røst er fattig på sand og grus. Flakstad har tilstrekkelig med fyllmasse mens Moskenes harbegrenset med fyllmasse og Røstlandet har lite fyllmasse. Berggrunnen innen området består stort sett av svake bergarter, noe som de fleste steder også kommer klart fram i kvaliteten på løsmassene. Det er registrert en meget god forkekomst med pukk i Moskenes kommune. Kommunene er avhengig av import av byggråstoffer til veg- og betongformål.*t
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.111)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i kommunene Flakstad, Moskenes og Røst
dc.typeReport
dc.description.localcode29859
dc.source.pagenumber47


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal