Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.date.accessioned2020-07-15T09:05:16Z
dc.date.available2020-07-15T09:05:16Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667323
dc.description.abstractRessursregnskapet for Nordland viser at det i 1986 ble tatt ut knapt 2 mill m3 sand og grus og vel 1.6 mill. m3 pukk i fylket. Bruken av massene fordeler seg med 49% til vegformål, 12% til betongformål og 39% til fyllmasser. Øykommunene og flere kystkommuner har lite sand og grus og må derfor dekke sitt behov for import. Størst uttak av sand og grus har Meløy kommune. Denne kommunen har også størst eksport. Størst eksport av pukk har Ballangen kommune Store anleggsarbeider i endel kommuner gjør at uttaket i disse er betydelig større enn et normalår. For fylket som helhet anses uttaket som normalt, og forbruket av disse ressursene synes å være relativt stabil. Sammen med Grusregisteret har ressursregnskapet avdekket behov for oppfølgende undersøkelser på en del forekomster. Dette er nødvendig for å kunne forvalte ressursene på en måte som sikrer tilgangen av dette byggeråstoffet i framtida. Kommune: Alle
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.123)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.subjectPUKK
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleRessursregnskap for sand, grus og pukk i Nordland fylke 1986
dc.typeReport
dc.description.localcode29873
dc.source.pagenumber113


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal